سعید محمدی

درباره من

دکتر سعید محمدی
image

استادیار گروه آموزشی الکترونیک @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1400/2/12)

استنادات

151

h-index

7

i10-index

6

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/8/2)

استنادات

108

مقالات

14

h-index

7

مؤلفین همکار

21

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390

دکتری

دانشگاه تهران

1380

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

1378

کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران

تجارب

از ۱۳۸۱

تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک

دانشگاه سمنان - دانشگاه صنعتی شاهرود - واحدهای دانشگاه آزاد

1390-1395

مدیر پروژه ساخت لینکهای رادیویی مایکروویو

شرکت فناوری پردیس

1385-1388

کارشناس ارشد R&D لینکهای مخابراتی مایکروویو

شرکت فناوری پردیس

مهارت ها

مدل سازی و شبیه سازی افزاره های نیمه رسانا

طراحی مدارات مایکرواستریپ

طراحی و پیاده سازی تقویت کننده های توان فرکانس بالا

طراحی و پیاده سازی لینکهای رادیویی ماکروویو

اولویت های پژوهشی

افزاره های نیمه هادی نانوسایز

الکترونیک دو بعدی

طراحی و ساخت مدارات الکترونیک و لینکهای رادیویی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
First principles characterization of defect-free and vacancy-defected monolayer PtSe2 gas sensors
SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL(2020)
9521107004, ^سعید محمدی*, مهدی مرادی نسب
An Analytical Drain Current Model for the Cylindrical Channel Gate-All-Around Heterojunction Tunnel FETs
IEEE Transactions on Electron Devices(2019)
9411119015, ^سعید محمدی*, مرتضی فتحی پور
A Universal Analytical Potential Model for Double-Gate Heterostructure Tunnel FETs
IEEE Transactions on Electron Devices(2019)
^سعید محمدی*, 9411119015
All-optical photonic crystal memory cells based on cavities with a dual-argument hysteresis feature
OPTICS COMMUNICATIONS(2019)
9411119020, ^محمد دانائی*, ^سعید محمدی
Physical and Analytical Modeling of Drain Current of Double-Gate Heterostructure Tunnel FETs
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY(2019)
9411119015, ^سعید محمدی*
A simulation study to improve the efficiency of ZnO1-xSx/Cu2ZnSn (SySe1-y)4 solar cells by composition-ratio control
OPTICAL MATERIALS(2018)
^سمانه شربتی*, 9521107004, ^سعید محمدی
Photonic crystal double-coupled cavity waveguides and their application in design of slow-light delay lines
PHOTONICS AND NANOSTRUCTURES-FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS(2018)
^محمد دانائی*, 9411119020, ^سعید محمدی
An Analytical Model for Double-Gate Tunnel FETs Considering the Junctions Depletion Regions and the Channel Mobile Charge Carriers
IEEE Transactions on Electron Devices(2017)
^سعید محمدی*, 9211119003
Potential and Drain Current Modeling of Gate-All-Around Tunnel FETs Considering the Junctions Depletion Regions and the Channel Mobile Charge Carriers
IEEE Transactions on Electron Devices(2016)
9211119003, ^سعید محمدی*
Small-Signal Modeling of Graphene Barristors
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES(2015)
^سعید محمدی, ^پرویز کشاورزی
Characterization and Physical Modeling of Turn-On Voltage, Saturation Voltage and Transition Slope in Graphene Barristors
IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY(2015)
^سعید محمدی, ^پرویز کشاورزی
Simulation analysis of a novel fully depleted SOI MOSFET: electrical and thermal performance improvement through trapezoidally doped channel and silicon-nitride buried insulator
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES(2015)
^سعید محمدی
بررسی اثر محدودیت کوانتومی در ترانزیستورهای اثر میدان تونلی با ساختار ناهمگون
دومین کنفرانس ملی زیر ساختهای انرژی مهندسی برق و نانوفناوری(2018-05-09)
9411119015*, ^سعید محمدی
بررسي، ارزيابي و بهبود مدل هاي تحليلي جريان در ترانزيستور اثر ميدان تونلي
تاجيك خاوه حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي، ارزيابي و بهبود مدل هاي مقاومت اتصال پيوند نامتجانس فلز ـ گراف
رضايي راحله(تاریخ دفاع: 1395/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد TFET با كانال سيليكون تحت كرنش با جهت كريستالي
نقاش حمزه(تاریخ دفاع: 1395/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي، ارزيابي و بهبود مدلهاي تحليلي جريان درترانزيستور اثرميدان گرافني(GFET)
كارگر نجمه(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي يك دروازه منطقي با استفاده از بلور فوتوني
گراوند عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي تحليلي جريان درين در ترانزيستورهاي اثر ميدان تونلي مبتني بر نيمه هادي هاي گروه III-V
سجادي سيده محجوبه(تاریخ دفاع: 1397/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصلاح ساختار ترانزيستورهاي اثر ميدان تونلي مبتني بر ساختارهاي ناهمگون به منظور بهبود مشخصات الكتريكي افزاره
ذاكر مشفق محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي،ارزيابي و بهبود مدلهاي تحليلي پتانسيل الكترواستاتيكي دركانال ترانزيستورهاي اثر ميدان تونلي دوگيتي(DG-TFET مبتني بر ساختارهاي نامتجانس
كيقبادي دانيال(تاریخ دفاع: 1397/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي و مدلسازي مشخصه جريان در ترانزيستورهاي اثرميدان تونلي (TFET) با ساختار نامتجانس
شمايلي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت دستگاه لايه نشاني چرخشي
زارع گرجيكلائي سيد احمد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و بهبود عملكرد ترانزيستورهاي اثر ميدان تونلي عمودي مبتني بر اتصالات غيرمتجانس
كوچك پور نگين(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و بهبود مشخصات DC ترانزيستورهاي اثر ميدان تونلي مبتني بر مكانيزم تونل زني خطي
چهارده چريك ايمان(تاریخ دفاع: 1398/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
الکترونیک کوانتومی   (173 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : الکترونیک
نانوالکترونیک   (288 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : الکترونیک
مدارهای الکتریکی ۱   (372 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : همه گرایشها
الکترونیک ۲   (314 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : الکترونیک
آشنایی با مهندسی برق   (240 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : همه گرایشها

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
sd.mohammadi@semnan.ac.ir
(+98)2331532723

فرم تماس